Úvod

Dnešická zemědělská a.s.

vznikla jako dceřiná společnost ZD Dnešice dne 27.1.1999 se základním kapitálem 2.000 tis. Kč. Tento základní kapitál byl vkladem movitých a nemovitých věcí a zásob postupně navýšen na 62.200 tis. Kč, což je i aktuální výše. Ke dni 1.1.2000 převzala tato společnost veškerou hospodářskou činnost ZD Dnešice, ve které pokračuje doposud.

 

Společnost hospodaří v okrese Plzeň-jih na výměře 1717 ha zemědělské půdy, z toho 1468 ha orné půdy a 249 ha trvalých travních porostů.

Výrobní zaměření společnosti je orientováno na produkci obilovin, olejnin, speciálních a krmných plodin na úseku rostlinné výroby; výrobu mléka, prasat a hovězího masa na úseku živočišné výroby.

V roce 2013 zahájila společnost nový výrobní obor – výrobu elektrické energie z bioplynu získaného v bioplynové stanici.