Monthly Archives: Květen 2014

Nové skladovací zařízení

Plánujeme výstavbu nového skladovacího zařízení včetně malé opravářské dílny na farmě Černotín. Zatím se nacházíme v přípravné fázi. Zároveň připravujeme projekty na rekonstrukci dvou stájí pro ustájení krav, březích jalovic,… Read more »