Nákup nových strojů v roce 2017

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nákup nových strojů v roce 2017

Nákup stroje Tatra traktor vede k navýšení výkonnosti při hnojení plodin digestátem z bioplynové stanice. Po sklizni plodin bude hadicový aplikátor zaměněn za diskový, který aplikovaný digestát ihned zapraví do půdy. Stroj bude vybaven zároveň velkokapacitní nástavbou na odvoz pícnin a zrnin z pozemků. Velkou výhodou tohoto stroje je homologace jako traktor, není třeba řidičského oprávnění skupiny C ani tachografu.

Tatra traktor 8×6 + SIWA 660

TATRA 8×6 – Rozšíření aplikačních kapacit

Zapravovač kejdy Farmet

Nákupem nového lisu značky Welger urychlíme sklizeň slámy a sena ve velmi dobré kvalitě. S lisem bude pořízen přepravník na kulaté balíky. Tato linka výrazně zrychlí a zlevní sklizeň slámy ihned od kombajnu.

Lis Welger RP 445

Přepravník na kulaté balíky METALFACH T009/1

V letošním roce doplníme dlátový pluh Terraland o nástavbu značky Bednar na aplikaci fosforečných hnojiv pod patu rostlin při setí řepek a kukuřice. Toto opatření zlepší zásobenost rostlin a půdy o potřebné živiny.

Nástavba na dlátový pluh BEDNAR FERTI-BOX FB

Dlátový pluh BEDNAR Terraland